frequently asked questions


Art 3. De auteursrechten blijven ten allen tijde bij de kunstenaar met uitzondering van het publiek mededelingsrecht dat tijdelijk wordt overgedragen voor de duur van de overeenkomst.

- Wat wordt hiermee bedoeld?

DDat de werken mogen verhuurd en gehangen worden in bedrijven en dat de foto’s van de werken mogen gebruikt worden op social media.

- wat is de ‘duur’ van de overeenkomst? Min. termijn? Max. termijn?

Dat bepaalt de kunstenaar mee, maar als het werk verhuurd is moet de kunstenaar meegaan met deze termijn.

- De copyright blijft gegarandeerd bij de kunstenaar.

Natuurlijk! Wij gebruiken wel de beelden op social media, website en catalogus.

Art 11. Indien een kunstwerk moeilijk uitleenbaar is, mag ARThuur de overeenkomst beëindigen, Enkele punten i.v.m. de rechten van de kunstenaar zelf:

- voor één bepaald werk of enkele werken? Of geldt dit voor alle werken?

Het hoeft niet voor alle werken, maar het is logisch dat de kunstenaar dan eventueel andere werken voorstelt, omdat hij of zij dan meewerkt aan het welslagen van de relatie, dit moet natuurlijk niet maar het is in het voordeel van de kunstenaar zelf.

- ARThuur kan de overeenkomst beëindigen maar hoe zit het in de andere richting? Kan de kunstenaar te allen tijde de overeenkomst verbreken, zelf zonder aanwijsbare reden?

De kunstenaar kan te allen tijde de relatie beëindigen maar als het werk op dat moment verhuurd is, blijft het hangen tot het einde van huurperiode.

- Wat indien de kunstenaar een of meerdere werken zelf wenst ten toon te stellen voor een aantal weken, maanden?

Indien je werken voorstelt en ze zijn verhuurd, kan je die niet wegnemen, als ze niet verhuurd zijn meld je dit best een maand op voorhand zodat we bij interesse bij een bedrijf kunnen zeggen wanneer ze weer voor verhuur vrij zijn. De kunstenaar bepaalt voor die tentoonstelling ook zelf zijn prijzen ook al zijn die anders dan bij ARThuur.

- Kan de kunstenaar zelf werken terug trekken uit de collectie omwille van persoonlijk gebruik of andere reden?

Ja dit kan uitzonderlijk, wij moeten bij wijzigingen iedere keer onze catalogus aanpassen. Indien dit teveel gebeurt zullen wij voorstellen om de relatie te stoppen.

- In geval van verkoop door de kunstenaar zelf, vb in zijn/haar privé kringen, Dus buiten ARThuur om, er staat nergens dat dit onbetwistbaar is?

Indien er een werk verkocht wordt buiten ARThuur om, is het volledige recht van verkoop voor de kunstenaar zelf. Maar als de koper een relatie heeft met het bedrijf waar de kunstwerken hebben gehangen, is de kunstenaar de commissie van 34% schuldig.

Uitbetaling:

- In geval van verkoop van het werk door ARThuur, wanneer gebeurt deze uitbetaling? In december of bij de verkoop?

Bij verkoop. De huurprijs wordt ten alle tijden uitbetaald op het einde van het jaar

- wat is de restprijs door verkoop van een werk dat x-aantal maanden werd verhuurd?

De restprijs is de verkoopprijs van het kunstwerk min 34 % plus de vergoeding van het aantal maanden dat het verhuurd is.

- Hoe gebeurt de betaling van hetzij de verhuurvergoeding, hetzij de eventuele verkoop van het werk? Bedrijven zullen facturen vragen. Hoe gebeurt dit als de kunstenaar geen BTW nummer heeft? Factuur aan kunstenaar betekent dat hij/zij op die vergoeding belast wordt.

Je moet geen BTW nummer hebben maar je moet de inkomsten van de huur en eventuele verkopen aangeven bij je personen belasting.

- mijn werken zijn nog niet BTW plichtig omdat mijn onderneming valt onder ‘ kleine ondernemingen’ , wordt daar dan ARThuur wel nog BTW bij verrekend?

Natuurlijk want ARThuur is een onderneming die BTW plichtig is.

-wat is de rechtsvorm van ARThuur?

ARThuur is een éénmanszaak.

Art 4. All risks verzekering

- wat indien er enkel glasbraak is/of enkel schade aan de lijst?

Slijtage van de lijst… Slijtage is voor de kunstenaar, dat is niet gedekt omdat je dan spreekt over een lange periode en ondertussen ontvangt de kunstenaar wel huurvergoeding. Glasbreuk is voor de verzekering. Wij gaan ook de staat van het werk dito kader goed na vooraleer het werk bij de kunstenaar vertrekt zodat er daar geen discussie over komt.

- Afleveren van kopie van de afgesloten verzekeringspolis vóór de ondertekening van de huurovereenkomst?

Neen, wij hoeven geen verzekeringspolis aan de kunstenaar af te geven; Het werk is verzekerd van nagel tot nagel, wel weet het bedrijf dat er een vrijstelling in zit van 50 € tot 200 €. Wij screenen het werk goed voordat het bij de kunstenaar buiten gaat op mankementen zodat er achteraf duidelijkheid is. De werken zijn door ARThuur verzekerd vanaf ze bij de kunstenaar vertrekken, en terugkomen. Daarvoor en daarna is de kunstenaar zelf verantwoordelijk voor zijn/haar werken.