ontstaan


ARThuur is ontstaan vanuit een noodzaak om Kempische kunstenaars een platform te bieden zodat een breder publiek hun werk leert kennen. Jenny Van Gimst, oprichter van ARThuur is zelf senior kunstenaar in het Begijnhof van Turnhout en speelt reeds lang met het idee om daadwerkelijk iets aan het veranderende huidige kunstlandschap te doen. Tijdens de ontwikkeling van de piste om kunst te verhuren, valt het op hoeveel kunstenaars in hetzelfde schuitje zitten. Deze vaststelling sterkt haar om de plannen concreet te maken. Zo wordt de onderneming, ARThuur, ook een maatschappelijk draagvlak voor collega kunstenaars.

missie


Een creatieve link leggen tussen kunstenaar en bedrijfsleven. Waar beiden als winnaar uitkomen.

visie


De kunstmarkt is fel veranderd, het bedrijfsleven is op zoek naar originele tools om uitstraling en verankering te versterken. Kunst en cultuur bieden in dit streven een unieke meerwaarde.

verbinden


Maatschappelijk zijn kunst en cultuur zaken die mensen verbinden, en de economie kan daar een ideale drie-eenheid van maken. Indien het bedrijfsleven kunst kan laten zien en beleven, maakt het in één beweging de cirkel van schoonheid en techniek rond.

ARThuur verhuurt kunstwerken van Kempische kunstenaars aan Kempische bedrijven. De Kunstenaar krijgt een huurvergoeding voor het werk dat hij/zij verhuurt en krijgt hierdoor een platform om naar buiten te komen, zonder obligatoire verkoop, en een inkomen te genereren.
Het bedrijf dat het kunstwerk huurt, heeft een origineel werk in huis dat sowieso een mooie katalysator is om een gesprek op gang te brengen. Voor bedrijven is dit echt de manier om het lokale ambacht te ondersteunen. Het bedrijf krijgt grotere zichtbaarheid door hun logo op de website van ARThuur .